Det nytter!

Har du et eksempel på at en støyklage som har ført frem, eller et vellykket tiltak mot støy? Skriv til oss, da vel!

E39: Støyklage førte frem

Støyklager fra beboere i Tronvik i Lund førte ikke frem når det gjaldt støtte til støyskjerming, men de fikk Statens vegvesen til å skru ned fartsgrensen.

- Reisetiden med bil til og fra Stavanger øker litt, skrev en lokalavis – 15 sekunder på en kilometerlang strekning.

Prinsdal skytebane ble nedlagt

Etter støyklager gjennom mange år ble skytebanen i Prinsdal nedlagt i 2007. Politikerne vedtok samtidig at en skulle bygge en skytehall i fjellet nær et pukkverk ved Åsland, på grensen mot Ski. Anlegget skal stå ferdig i desember 2013. Den skulle ha fire tunnelskytebaner og koste inntil 85 millioner kroner. Dette skulle bekostes av Oslo kommune og Staten, Kultur- og idrettsdepartementet vedtok at anlegget skal få 17,4 millioner kroner i spillemidler.

     I 2021 er vedtaket fremdeles ikke realisert, men håpet lever fortsatt, og nærmer seg realisering, skrev Nordstrands blad i januar 2021.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan