Ålesund: Måtte tilby hotellplass pga. støy
Ålesund: Måtte tilby hotellplass pga. støy
Oppdatert :11 april 2014
dynamitt

Sprengning i boligstrøk gir lett støy over grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingIll. Pbroks13/Wikimedia Commons

Da Aksla Parkering begynte å bore og sprenge i fjellet, ble naboene i Parkgaten ille plaget av støy. Etter flere klager fattet kommuneoverlege Daniel Berntsson et hastevedtak som påla Aksla Parkering å sørge for at de nærmeste beboerne midlertidig gis et annet bosted. Alternativet var 15.000 kroner i dagmulkt. De mest plagede fikk plass ved et Thon-hotell.

Prosjektkoordinatoor Arve Tonning mener, i all beskjedenhet, at Aksla Parkering har kommet med et godt tilbud. Ikke alle beboerne er enige i dette. Anleggsarbeidene skal pågå i ytterligere 13 måneder, men Tonning sier han har god tro på at støyen skal avta etter hvert som de arbeider seg innover i fjellet. Støygrenser for bygge- og anleggsstøy finnes i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.

Mer. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan