Årsmøtet gav sterkere regional medvirkning
Årsmøtet gav sterkere regional medvirkning
Oppdatert :17 april 2023
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41
Årsmøtet 2023 - ga forsterket representasjon fra vestlandet, utnevnte flere varamedlemmer til styret, og diskuterte muligheter for støyarbeidet  fremover. 

Årsmøtet ble avholdt 28.mars  i Oslo. Tre av styremedlemmene var på valg. Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling. To av styremedlemmene på valg, Hans Otto Watne og Ole-Erik Yrvin hadde sagt seg villig til en ny periode og ble gjenvalgt med akklamasjon. Kristn Sandaker hadde tidlig varslet at hun etter fire perioder ville tre ut. Hun ble takket av årsmøtet, og Marit Brevik fra Rogaland ble valgt inn som ny i styret. Styremedlemmene Ingunn Milford og Sven Brun var ikke på valg. Antall varamedlemmer ble utvidet med en person - Elisabeth Bøe, Viken. Hun ble valgt til varamedlem sammen med vararepresentantene Paal Sjøvall og Tim Hofer som sa seg villig til gjenvalg. I tillegg påtok Erik Abrahamsen, Vestland, seg rollen som observatør. Årsmøtet ble avholdt i Støyforeningens møtelokaler. Det deltok også medlemmer digitalt på Zoom. 

       På initiativ fra Even Klinkenberg, Oslo, var det satt opp en egen post på årsmøtet for å drøfte utfordringer og muligheter for foreningens arbeid videre. Det gav en fruktbar drøftelse av muligheter for å invitere medlemmer sterkere med i aktivitetsområder. Styre og stab vil arbeide for å utvikle planene for dette.   

       Avtroppende styremedlem Kristin Sandaker ledet årsmøtet. Årsmøtet benyttet anledningen til å takke henne for 8 års solid arbeid i styret.   

       Styregodkjent årsberetning, regnskap og virksomhetsberetning ble godkjent av årsmøtet. Beretningen med revidert regnskap ligger som pdf-fil nedenfor.

       Årsmøtet ble orientert om budsjett for 2023. Budsjettet er vedtatt av styret. Hovedtrekk i budsjettet vedlagt i pdf-fil nedenfor.

       Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor. 

Årsmøtet holdes normalt hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien.

    

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan