Asker: Handlingsplan mot støy – og det trengs
Asker: Handlingsplan mot støy – og det trengs
Oppdatert :02 aug 2013
støy-asker

Asker kommune vil med «Handlingsplan mot støy 2013-2018» legge rammer for kommunens støyrelaterte arbeid, slik at vi tilfredsstiller mål i henhold til forurensningsforskriften og retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. Forurensningsforskriften stiller krav til kartlegging av utendørs støy og påfølgende 5-årig handlingsplan.

     Asker kan så visst trenge en handlingsplan: Kartleggingen viser at nesten hver tredje askerbøring (om lag 18700 personer) bor i støyutsatte helårsboliger med et støynivå over 55 dB (Lden). Dette er grenseverdien for gul sone i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Om lag 6110 personer er støyutsatt med et støynivå over 55 dB (Lden) forårsaket av trafikkstøy fra de kommunale veiene. Hele handlingsplanen.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan