Byggestøy og barnehage: kommunelegen skjerper dispensasjonen
Byggestøy og barnehage: kommunelegen skjerper dispensasjonen
Oppdatert :22 mars 2017
Skjermbilde 2017-03-22 08.43.30

Kommunelegen i bydel Gamle Oslo var raskt på pletten da foreldrene i Kværnerdalen meldte om støybekymring for barna. Bydelsoverlege Irene Teslo har stor forståelse for at et større anleggsarbeid tett opp til en barnehage utløser en rekke spørsmål og bekymringer. - Vi setter pris på det engasjementet som foreldregruppen i Smia ved Kværnerdalen barnehage har utvist. 

Bydelen tar klager på støv- støv og tilsvarende svært alvorlig. Den aktuelle byggedispensasjonen har en klausul som forutsetter at dersom arbeidet på Kværnertoppen medfører flere klager pga. støy /støv og/eller det påvises helsefarligstøy-, støv- eller annenhelsefare vil bydelsoverlegen kunne endre dispensasjonen og kreve at utbygger gjør ytterligere tiltak for å redusere/hindre plagen, eventuelt vil arbeidet måtte stanse til forholdet er rettet. Dette skjer oftest i god dialog med utbygger i de tilfeller dette skjer.

Den nye dispensasjonen kan du lese

Bydelsoverlegen har likevel i dette tilfellet valgt å lage en ny dispensasjon som i større grad inkluderer de tiltak som er utarbeidet for barnehagen. I møter med både barnehageledelse og utbygger har det kommet frem at dialogen mellom partene er god, og at arbeidet så langt ikke har medført noen større plage eller helseulempe for barn eller ansatte. Ytterligere tiltak kan bestemmes uten at disse dokumenteres i et nytt vedtak så lenge begge parter er enige. Bydelsoverlegen har vært i dialog med både barnehage og utbygger før og etter oppstart av arbeidene, og bidrar med rådgiving til begge parter.

Bydelen inviterer gjerne til møte med foreldrene for videre drøfting av spørsmål og bekymringer dersom det er ønsket. – Vi har blitt informert at utbygger kan stille i møte med FAU-representantene i barnehagen og bydelen stiller som møteleder, avslutter Teslo.

Bydelens rolle er å forvalte folkehelseloven. Utbygging godkjennes av Plan og bygningsetaten, mens hovedansvaret for at anleggsarbeidet er i henhold til Plan- og bygnings- etatens godkjenninger og plan og bygningsloven, og at arbeidet foregår på en helsemessig forsvarlig måte ligger hos utbygger og entreprenør. På samme måte er det barnehagen som har ansvaret for sin drift, mens bydelen fører tilsyn med denne for å sikre at driften er i henhold til relevante lover og forskrifter. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan