De borgerlige lover mer til samferdsel
De borgerlige lover mer til samferdsel
Oppdatert :18 sep 2013

Alle de borgerlige partiene vil øke bevilgningene til jernbane, kollektivtrafikk og veier. Utgangspunktet er Nasjonal transportplan 2014-2013 som regjeringen Stoltenberg la fram i april. Om den rødgrønne regjeringen hadde fått fortsette ville den i årlig gjennomsnitt bevilget 7,5 mrd til drift, vedlikehold og fornyelse og 9,2 mrd til investeringer i ny jerbane.
Frp og Høyre vil begge øke investeringene med 1,5 mrd årlig.

togbil

De borgerlige lover å bruker mer penger både på jernbaner og veier. Foto Pål Jensen

Andre løfter

  • Høyre vil også dele økningen på lokal kollektivtransport og belønningsordningen. Krf og Venstre plusser på hhv. 0,6 mrd og 2,25 mrd årlig til drift, vedlikehold, fornyelse og investeringer samlet.
  • Alle partiene vil bygge dobbeltspor i Inter City-triangelet på Østlandet; Frp og Venstre innen 2025, Krf innen 2026 og Høyre Indre IC innen 2024.
  • Alle partiene vil øke bidraget til belønningsordningen for kollektivtrafikk.
  • Alle partiene vil også øke tilskuddet til kollektivtrafikken i (stor)byene.
  • Om tilskudd til investeringer i bybaner: 50 % statlig andel utpeker seg som en standard. Enigheten om 50 % tilskudd til bygging av Fornebubanen synes å stadfeste det.
  • De borgerlige, særlig Frp, vil også bruke mer til veier.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan