– Dobbelt så mange dør av støy som av trafikkulykker
– Dobbelt så mange dør av støy som av trafikkulykker
Oppdatert :02 nov 2016
Skjermbilde 2016-10-31 16.00.14

Det opplyser Statens vegvesen på sin nettside Vegnett.no den 27.april gjennom et intervju med en av landets ledende eksperter på støy. Vi har sett samme type informasjon fra en av Sveriges ledende forskere, professor Wolfgang Kropp ved Chalmers Tekniske Høgskola i Gøteborg, og medforfatter ved 10 ulike forskningsrapporter om støy ved InterNoise 2016.  I Sverige har han gått sterkt ut og advart mot helserisiko og dødelighet som følge av støy.

Gitt de stadig flere alvorlige og dokumenterte advarslene om støy, benyttet Norsk forening mot støy i Stortingets budsjetthøringer anledningen til å advare mot den konsekvent svake satsingen for å redusere støy, som preger statsbudsjettet 2017. De 1,5 millioner støyplagete gis liten beskyttelse av politikere.  Les mer.

I vegvesenets reportasje bekreftes at  summen av kostnadene forbundet med støyplage og for tidlige dødsfall på grunn av støy blir altså omkring 14 milliarder kroner pr. år.

Mest å hente på å redusere støykilden fremfor å dempe med tiltak

Seniorforsker Truls Gjestland ved NTNU mener også at myndighetene må gjøre tiltak der det monner mest, som betyr å ta «det onde ved roten».

– Dagens strategi fokuserer på å skjerme individet fremover å gjøre noe med kilden. For eksempel vil en halvering av personbilantallet i vanlig bytrafikk med en tungtrafikkandel på 15-20 prosent bare gi en reduksjon i støynivået på i underkant av 1 dB, det er derfor viktig å gjøre noe med vegdekker, bildekk og kjøretøy.

    Støyforskeren mener nå at tiden er overmoden for at støy blir satt på dagsorden og får den oppmerksomheten det fortjener.

Les hele reportasjen  

For lite oppmerksomhet på støy

Det dør flere av støy enn dem som dør i trafkkulykker-Likevel fortsetter vi å bygge boliger der de støyer mest, tett opp til de trafikkerte hovedveiene, sier professor Wolfgang Kropp ved Chalmers tekniske høgskola i Gøteborg. Han savner at det tas helhetlige grep for å løse samfunnsproblemene med trafkkstøy, og er bekymret for utviklinge som går i gal retning sier han i Chalmers eget magasin.

Les også

http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Trafikbuller-farligt-for-halsan-–-losningar-finns-for-tata-stader.aspx

       Kropp var i lederkomiteen for verdenskongressen om støy, InterNoise 2016, som ble arrangert i Hamburg i august. Mer enn 900 forskningsabeider ble presentert i 15 parallelle sesjoner. Konferansens kunnskapsprodukt får stor oppmerksomhet i fagmiljøene.

Skjermbilde 2016-11-01 19.27.30

Den internasjonalt anerkjente professor Wolfgang Kropp, her på InterNoise 2016, har en rekke ganger påpekt alvoret med trafikkstøy.

Støyforeningens uttalelse til samferdselsbudsjettet 2017

140-150 år på å løse dagens støyproblemer. 

Gitt alle disse tunge faglige advarslene om helseskader av støy  finner Norsk forening mot støy det bemerkelsesverdig å se den passivitet (unnfallenhet?) som preger de offentlige instanser som er ansvarlige for veitrafkkstøy i Norge. Ikke minst er dette inntrykket når man ser på statsbudsjettet for samferdselsektoren. Samtidig som man de siste årene har brukt mye på noen sektorer, er støyproblemet praktisk talt neglisjert. Mulighetene brukes ikke, og på konkrete støytiltak er oppfyllelsesprosent nede i ca 50 % for denne NTP-perioden.

    Vi påpeker i våre uttalelser blant annet:

    - Internasjonale rapporter viser at støy har en høyere samfunnskostnad enn trafikkulykker og nasjonale effekter av klimaendringer (Noise Polution - economic analysis. Det engelske miljødeparementet)

    - Tilsvarende beregning av samfunnskostnader vil si at Oslos årlige støyregning er på mer enn 10 milliarder kroner!

    - Fordi trafikkstøy dreper er det en foreldet tilnærming å ikke inkludere bekjemping av støy i trafikksikkerhetsbegepet. Budsjettposten for dette er allerede begrepsmessig utvidet ved at elbil og ITS satsing er inkludert.

    - Til tross for at man står overfor uløste forskningsppgaver om nordisk veitrafikkstøy, bevilger ikke regjeringen midler til slike formål. Det norske støyforskningsmiljøet utarmes. 

  • Budsjettmidlene til støydempning og utedringstiltak er fortsatt på symbolnivå, så små at det vil ta 140 år imøtekomme dem som i dag etter miljøforskriften har rett til tiltak.
  • Budsjettet signaliserer ingen (!) miljømål i 2017 bortsett fra klimatiltak.
  • Vegvesenets budsjett for trafikant og kjøretøy, reflekterer ikke noe ansvar for det massive støyproblemet som dette samfunnsegmentet medvirker til.
  • Tunnelsynet på klima er direkte skadelig for miljøpolitikken som dermed neglisjerer forurensing som er til stor skade for den norske befolkningen.   
Skjermbilde 2016-11-02 20.17.34

Ulf Winther i Norsk forening mot støy møtte fem av stortingets komiteer for å fortelle hvordan statsbudsjettet kunne innrettes bedre for dempe de massive helsekostnader og plager som støy påfører samfunnet.

Norsk forening mot støy har lagt fram sitt syn for fem av Stortingets komiteer i forbindelse med høringene til statsbudsjettet 2017: finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen, trasportkomiteen, helse- og omsorgkomiteen, og kommunal- og forvaltningskomiteen. I tillegg er synspunktene presentert for noen av partienes programkomiteer for neste stortingsperode.

Se høringsuttalelsen til Transportkomiteen

Se høringsuttalelse til alle fem komiteene her.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan