EU: Over 120 mill. antas å ha helseskadelig støy
EU: Over 120 mill. antas å ha helseskadelig støy
Oppdatert :05 april 2017
støy-brussel

Over 120 mill. av EUs ca. 510 mill. innbyggere antas å være utsatt for helseskadelig støy. Alt i 2002 lanserte EU et støydirektiv, som også gjelder i EØS-land som Norge. Det krevde strategisk kartlegging av de største støykildene (de mest trafikkerte veiene, jernbanene, flyplassene osv.). I Norge har således Statens vegvesen, Avinor m.fl. utarbeidet flere støykart (støysonekart), og Miljøverndepartementet har laget en retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1422), samt en veileder (M-128) på 344 sider. Hittil har dette ikke hatt noen særlig hørbar virkning. Iallfall har antall plagede av veitrafikkstøy vist rekordvekst.

Mandag 24. april arrangeres konferansen Noise in Europe i Brussel. Bl.a. skal WHO (Verdens Heleorganisqasjon) fremlegge de nyeste forskningsresultatene om helsevirkninger av støy.

Mer http://www.euconf.eu/noise-conference/index.html

T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan