Flystøy fra Gardermoen kan gi helseplager
Flystøy fra Gardermoen kan gi helseplager
Oppdatert :20 okt 2017
Skjermbilde 2017-10-20 14.37.14

Mellom 500 og 1880 personer kan være sterkt plaget av støy fra flytrafikken på Gardermoen!

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Ullensaker kommune gjort en kunnskapsoppsummering på mulige helsevirkninger som følge av flystøy og luftforurensning fra Oslo lufthavn.

SINTEF har beregnet nivåer av flystøy i nærområdet basert på retningslinje for støy i arealplanlegging, som angir støygrenser for to støysoner rundt flyplasser (rød og gul sone), med anbefalinger for arealbruk og tiltak. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har beregnet nivåer av luftforurensning ved flyplassen.

På grunnlag av internasjonal kunnskapsstatus om mulige helsevirkninger ved de beregnede nivåene av flystøy, har Folkehelseinstituttet gjort en helserisikovurdering for befolkningen som bor i nærheten av flyplassen.

Beregninger fra helserisikovurderingen viser at:  

  • Mellom 500 og 1880 personer kan være sterkt plaget av flystøy.
  • Om lag 40 til 120 personer kan oppleve sterk grad av søvnforstyrrelser som følge av flystøy.
  • Betydelig flere kan oppleve moderate støy- og søvnplager som følge av flystøyen.
  • Risikoen for å få hjerte-karsykdom som følge av flystøy vurderes som svært lav.
  • Ingen barnehager eller skoler i Ullensaker kommune ligger innenfor sonen med mest støy (rød sone), det vil si 62 desibel eller mer i gjennomsnitt over døgnet. Fire barnehager og én skole ligger innenfor gul sone, det vil si støy mellom 52 og 62 desibel i gjennomsnitt over døgnet. I gul støysone må man vurdere om tiltak for å redusere støy kan gi tilfredsstillende støyforhold.  

– Beregningene av helseplager er basert på en prognose for støysituasjonen i området i år 2020, og det tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vi har. Jeg vil understreke at disse tallene er estimater bygget på en rekke antakelser og forutsetninger. Tallene er derfor usikre, sier Norun Hjertager Krog, seniorforsker på Folkehelseinstituttet.

Les mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan