Flystøy og hjerte-/karsykdommer
Flystøy og hjerte-/karsykdommer
Oppdatert :11 okt 2013

Nattlig fly- eller veitrafikkstøy gir økt blodtrykk også når folk ikke vekkes av støyen. Og flere studier i USA og Storbritannia tyder på at flystøy bidrar til økt risiko for hjerte-/karsykdommer. En undersøkelse av 70 000 beboere rundt Heathrow tyder på 10-20 % økning i områdene med flystøy på over 50 dBA. 50 dBA er et støynivå som ikke krever tiltak i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, hvor nedre grense for gul sone er 52 dBA (Lden). Civil Aviation Autority kommenterer undersøkelsen med at færre mennesker enn før utsettes for mer støy enn 63 dB. Matt Gorman, flyplassens bærekraft-direktør, sier at antall støyplagede er redusert med 90 % siden 1970-årene. Kanskje Heathrow burde ha en ombudsmann for flystøy, slik Australia har.

fly-heat-747

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan