Fullt hus på temamøtet om rød støysone
Fullt hus på temamøtet om rød støysone
Oppdatert :31 aug 2015
temamøte2015-1

Ikke lenger farlig å bo i rød støysone? T.h. Morten Wasstøl, avdelingsdirektør Byutvikling i Oslos plan- og bygningsetat. Foto Pål Jensen

I indre Oslo er det foreslått omfattende fortetting i rød støysone pga. landets beste kollektivdekning og dessuten mange reisemål innen gang- og sykkelavstand. Dette var tema for Støyforenigens møte 19. august, som samlet fullt hus tross sen innbydelse.

     Morten Wasstøl, avdelingsdirektør Byutvikling i Oslos plan- og bygningsetat, begrunnet forslaget i sitt foredrag, mens Støyforeningens planekspert Steven Gersh advarte mot mulige følger av fortetting i rød sone. Det ble orientert om Statens vegvesens innsigelser mot Kommuneplan 2030,spesielt det foreslåtte omfanget av dispensasjon fra T-1442. Planlegger Tore Syvert Haga pekte på den store risikoen for at reguleringsplaners gode intensjoner fordunstet i møte med virkeligheten i den enkelte byggesak.  Ulf Winther og Pål Jensen foreslo tiltak for å krympe de røde og gule sonene – som lavere fartsgrenser, støysvak asfalt og elektrifisering av busser, kommunale kjøretøy og annen transport. Foredrag på og filmer fra møtet.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan