Gardermoen: Flere sterkt støyplaget
Gardermoen: Flere sterkt støyplaget
Oppdatert :03 des 2017
fly-nei

Støyplagene rundt Gardermoen øker, fra anslagsvis 895 sterkt støyplagede i 2013 til 1258 i 2020. Stadig flere mennesker bor i støyutsatte områder, i tillegg til at den «miljøvennlige» flytrafikken ikke finnes andre steder enn i kretsen rundt NHO Luftfart. De lover riktignok at støyen fra flytrafikken skal reduseres med 65 % fra 2000 til 2050. Utviklingen har lenge gått motsatt vei. Flyene er ikke blitt vesentlig mindre støyende siden 2. generasjons turbofan-motorer ble innført i slutten av 1970-årene, og den beskjedne gevinsten pr. fly er mer enn oppveid av at det er blitt langt flere av dem.
FHIs tall fremgår av en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI), forfattet av bl.a. Norun Hjertager Krog.
Redusert læringsevne hos skolebarn og søvnforstyrrelser er veldokumenterte virkninger av flystøy. Hvordan flystøy påvirker mindre barn, har vært svært lite studert, men forfatterne ser ingen grunn til å tro de er mindre sårbare.

Flystøy, luftforurensninger og helse, rapport fra Folkehelseinstituttet

Nyttig og bærekraftig norsk luftfart, en luftig brosjyre fra NHO Luftfart

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan