Hans Otto Watne valgt til ny styreleder
Hans Otto Watne valgt til ny styreleder
Oppdatert :28 april 2016
Skjermbilde 2016-04-27 15.03.36

Foreningens styre 2016-2017:

Årsmøtet 15. mars behandlet og godkjente årsberetning og regnskap for siste driftsår. 

Årsmøtet vedtok også forslag om en mindre justering av kontingentsatsene. Kontingentene har ikke vært endret siden 2007. De nye satsene trer i kraft fra 2017.

Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen besto av Tone Tellevik Dahl, Snorre Sletvold og Erling Moberg.  Det nye styret ble:  

Hans Otto Watne, (gjenvalg), 2 år
Ole Erik Yrvin, 1 år 

Ingunn Milford, 2 år
Emily Robertson, 2 år

Kristin Sandaker, 1 år,var ikke på valg.

Styret konstituerte seg selv på styremøtet 26. april og valgte Hans Otto Watne til å lede styret.

Du kan laste ned

Skjermbilde 2016-03-17 14.27.44

Les mer om den nye styrelederen:

Hans Otto Watne er 46 år, arbeider som vekter, og har yrkesbakgrunn fra Forsvaret og politikken. Han har ingeniørutdannelse innen logistikk og har studert statsvitenskap. Watne er lokalpolitiker for Fremskrittspartiet: har vært leder i Sagene FrP i Oslo og folkevalgt medlem av Sagene bydelsutvalg.

Watne har vært styremedlem siden 2014 og sa da han tok verv for foreningen: Jeg er medlem av flere lag og foreninger fordi jeg synes det er viktig å synliggjøre folkelig støtte til aktverdige og oppbyggelige synspunkter, idéer og aktiviteter gjennom frivillig arbeid. Slikt bidrar til et godt og levende demokrati. Imidlertid er det ikke uproblematisk som politiker å være profilert i en medlemsor- ganisasjon med en bestemt politisk agenda, og som fronter meninger og krav overfor politiske myndigheter. Man kan risikere å møte seg selv i døra.

Når jeg likevel sa ja til styreverv i Norsk forening mot støy, og nå som styreleder, skyldes det at jeg anser at denne foreningens agenda er av en så
allmenn karakter og så viktig for den generelle folkehelsen at jeg ikke hadde noen motforestillinger; ingen er jo for støyplager og et helseskadelig miljø. Derimot er godt opplysningsarbeid noe det aldri kan bli for mye av; øket bevissthet bidrar til øket livskvalitet, slik jeg ser det. Det har jeg lyst til å være en del av.

Jeg bor altså i det tettest befolkede området i Oslo og landet, og tettere er det i ferd med å bli med ustanselig boligbygging på tidligere næringsarealer. Økende botetthet og urbanisering medfører utfordringer i et hovedsakelig ruralt samfunn. Menneskene kommer tettere på hverandre og må hanskes med det på en hensynsfull og smidig måte. Støy er én av flere faktorer i dette bildet. Menneskeansamlinger og kollektivtrafikk medfører støy, men på en annen måte i indre by enn i mer åpne strøk. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan