Massivt nei til økt vannscootertrafikk
Massivt nei til økt vannscootertrafikk
Oppdatert :23 des 2016
0740abda-a4c8-4160-802d-33fdfd928402

Det ropes et kraftig varsko mot regjeringens vannscooterforslag. 18 organisasjoner - inklusiv Norsk forening mot støy - har overrakt et felles opprop til den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen er at regjeringen har varslet at de ønsker å fjerne dagens vannscooterregelverk og likestille vannscooter med båt fra 2017. 

- Regjeringens forslag vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Dersom vannscooterne skal følge samme regler som båter, blir det i praksis fritt fram til å kjøre overalt, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Resultatet blir sannsynligvis flere ulykker, mer støy og flere konflikter i skjærgården. Den økte trafikken utgjør også en fare for sårbare sjøfuglbestander, mener organisasjonene, som er imot den varslede endringen. Klima- og miljødepartementet har varslet at forslaget sendes ut på høring før jul.

Bryter med egen politikk
Dersom dette forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sine egne mål i stortingsmeldingen om friluftsliv. I meldingen påpeker regjeringen at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring allerede i dag utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader.

Skaper utrygghet og konflikter
-Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. Regjeringens forslag vil øke konfliktene ytterligere. Vi frykter at den økte motortrafikken som vannscooterne medfører nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, dykkere og seilere med flere, og redusere rekreasjonsverdien for de som oppholder seg ved kysten, på innsjøer og i vassdrag, sier Sven Anderssen, generalsekretær i Norges Padleforbund.

Reduserer rekreasjonsverdien for mange
-Turister, turgåere og ikke minst hyttefolket får miljøet i skjærgården ødelagt av støy og sjenerende fart på sjøen. Regjeringens forslag vil redusere rekreasjonsverdien for de som oppholder seg ved kysten, vann og vassdrag, sier Trygve Jarholt, styreleder i Norges Hytteforbund.

En trussel for fuglelivet
Den norske kysten har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke- og yngleplasser. Dessverre har bestandsnedgangen for norske sjøfugler vært omfattende. En svekket regulering av vannscooterbruken vil ha en negativ virkning på fuglelivet. Vannscootere representerer en tilleggsbelastning for allerede utsatte arter, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Vil beholde dagens restriksjoner
Organisasjonene ber derfor regjeringen beholde dagens restriksjoner på bruk av vannscooter langs norskekysten, av hensyn til dyre- og fuglelivet, og for å ta vare på trivselen og sikkerheten for de som bader, padler, seiler, snorkler, dykker/fridykker eller ror.

Les det felles oppropet:

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan