Med støy skal støy fordrives
Med støy skal støy fordrives
Oppdatert :28 aug 2013

Ålerudmyra-skytebanen ved Kroer i Ås har søkt om å bygge opptil 20 m høye støyvoller rundt banen, noe som krever tilkjøring av ca. 450 000 m³ lett forurenset masse. Naboer føler seg overkjørt fordi dette vil medføre både store inngrep i landskapet, anleggstrafikk gjennom flere år, og forurensninger fra massene.

Naboer føler seg overkjørt

Som andre skytebaner er Ålerudmyra-banen ved Kroer i Ås langt fra lydløs, og for å beskytte naboer mot støyen ønsker Aas Skytterlag å bygge støyvoller. Men heller ikke det er problemfritt: For å gi tilstrekkelig støyvern må vollene bygges i opptil 20 m høyde. Dermed må ca. 450 000 m³ masse tilkjøres. Det er kort sagt snakk om et støyvoll-deponi. Massene anslås å tilsvare 50-80 billass pr. dag i 2-3 år, men maksgrensen er satt til 800 lass pr. måned (hvordan en kan kjøre 50-80 lass pr. dag ved å kjøre maks 800 lass pr. måned, fremgår ikke av søknaden). Fylkesvei 212 får en anslått økning i veitrafikkstøy på 2-3 dBA i anleggsperioden. I tillegg vil bruk av lett forurensede masser være nødvendig for å kunne finansiere støyskjermingen ved skyteanlegget. Detaljene fremgår av et dokument ved navn SØKNAD OM Å ETABLERE ET DEPONI FOR INERTE MASSER I FORBINDELSE MED STØYSKJERMING AV AALERUDMYRA SKYTEANLEGG I ÅS KOMMUNE.
    Naboer til skytebanen føler seg overkjørt. De stiller seg kritisk både til lastebiltrafikken, hvordan støyvoller på 20 m vil endre landskapet, og de lett forurensede massene. Det menneskelige aspektet har vært helt fraværende i denne saken, sier Ulrika Bergroth-Plur til Østlandets Blad 27. august. Også beboere i Hobøl, dvs. på Østfold-siden av anlegget, frykter økt lastebiltrafikk.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan