Mindre støy med elbiler på motorveiene?
Mindre støy med elbiler på motorveiene?
Oppdatert :14 nov 2019
støy-veitr-el19

Elektrifisering av biltrafikk gir bare marginalt mindre støy på motorveiene. En elbil ved 110 støyer like mye som en tilsvarende eksosbil ved 107 km/t, mens en elektrisk tungbil ved 80 støyer like mye som en tilsvarende eksosbil ved 70 km/t. Samlet støyreduksjon blir ca. 0,5 dBA, men den marginale gevinsten blir spist opp hvis biltrafikken øker med 10 %.

Tja… Ved lav fart, som i bytrafikk, vil elektrifisering gi betydelig mindre støy, vesentlig for tunge kjøretøy. Dette er svært hørbart i Oslo og andre byer med blandet trafikk av elbusser og eksosbusser.

elbuss-østb

Men denne gir vesentlig mindre støy i bygatene. Foto Pål Jensen

   Kilde 

For motorveier blir støyreduksjonen i beste fall marginal, for det aller meste av støyen kommer fra dekkene ved hastigheter som er typiske for slike veier. For en motorvei med fartsgrense 110 km/t, og fartsgrense på 80 for tunge kjøretøy, gjelder følgende:
En elbil i 110 støyer like mye som en eksosbil ved 107 km/t.
En elektrisk trailer eller annen tungbil i 80 støyer like mye som en eksosbil ved 70 km/t.
Etter Nordisk beregnings,etode for veitrafikkstøy støyer en tungbil like mye som ca. 7 lette. Men holder de lavere fart enn de lette bilene, blir støyen noe mindre, antagelig ca. 5 ganger så mye. På en motorvei med fartsgrense som ovenfor og 12 % tunge biler gjelder følgende:
Samlet støy vil avta ca. 11 %, som tilsvarer 0,5 dBA. Gevinsten blir spist opp hvis biltrafikken øker med 10 %. Og dette forutsetter at elektriske motorer er lydløse, noe de ikke er seøv om de støyer mindre enn forbrenningsmotorer. Tallene gjelder dessuten for tørr veibane. Våt vei, slapeføre og piggdekk gjør at dekkstøyens andel av samlet støy øker, slik at gevinsten ved elektrifiseirng blir enda mer marginal – hvis noen i det hele tatt.

Kilde

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan