Ny dato: Innkalling til årsmøte onsdag 17. april 
Ny dato: Innkalling til årsmøte onsdag 17. april 
Oppdatert :03 mai 2024
Skjermbilde 2024-03-20 kl. 12.35.53

Norsk forening mot støy innkaller til årsmøte onsdag 17. april kl 18.00. Digitalt eller ved fysisk fremmøte til møterom 2 i Oslo kongressenter,Youngs gate 21, Youngstorget. Digital deltakelse kan skje via Zoom. Påloggingsinfo til Zoom blir sendt dem som ønsker det. Endringen skyldes sykdom.
Dersom du ikke har Zoom, gå til https://zoom.us for nedlasting. 
Årsberetning, og revidert regnskap vil bli lagt ut på dette nettstedet.
Vedtekter for foreningen, samt forslag til justering, samt forslag til kontingentsatser 2025 vedlagt som pdf-filer. 
    Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
   
 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Årsberetning og revidert regnskap 2023
2. Orientering om budsjett 2024
3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor
4. Fastsettelse av kontingent, forslag til endrete kontingensatser fra og med 2025
5. Vedtekter. Forslag til justering av en setning i § 5

FORNYE MEDLEMSKAP? KONTINGENT 2023 ER SENDT UT TIL DEM SOM IKKE ALLEREDE HAR BETALT.

Vel møtt! 

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan