Øke produktiviteten? Her er et godt tips!
Øke produktiviteten? Her er et godt tips!
Oppdatert :12 feb 2016
Skjermbilde 2016-02-12 16.45.27

Siv og Jørn bør vurdere uhøstet potensial for produktivitetsvekst ved å forbedre støyforholdene på arbeidsplassene. Bilde fra overleveringen av produktivitetskommisjonens rapport 2.

Produktivitetskommisjonen leverte i februar sin andre rapport - NOU 2016:3 - til finansminister Siv Jensen. Professor Jørn Rattsø har ledet kommisjonen som er kommet frem at norsk økonomi har kommet til et viktig vendepunkt og må omstilles til økt produktivitet. Den nye rapporten er en oppfølging av kommisjonens forrige rapport, og viderefører tre temaer i andre fase:1) teknologi, utvikling og innovasjon, 2) bedre bruk av arbeidskraftressursene og 3) tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor. Til punkt 2 og 3 har vi et godt tips til tiltak.

    Reduser støyen på arbeidsplassene, ikke minst de åpne kontorlandskapene!

Tipset vårt henter vi fra engelske undersøkelser. Den beskriver forhold som absolutt virker kjente også i en norsk sammenheng. Halvparten av de 100 000 respondentene sier at utformingen og det fysiske miljøet på arbeidsplassen hemmer deres produktivitet. En god del av barrrierene for produktivitet ble kommentert. Ansatte som var misfornøyd med lydmiljøet på jobben, meldte at dette førte til lav produktivitet for den enkelte. Bare 30 % av de ansatte var fornøyd med miljøet og støysituasjonen. 70 prosent var misfornøyd og pekte på at dette førte til redusert produktivitet!  Næringsliv som ikke bare hadde kontorlandskap, rapporterte om en noe lavere andel misnøye. Men også her var 45 %  plaget av støy.

Så Siv Jensen og Jørn Rattsø, mens dere venter på å finne de store svarene på makro produktivitetsutfordringer, løs støyproblemene på kontorplassene i offentlig sektor! De går langt inn i direktorater og departementer, i følge telefonhenvendelser vi har fått de siste årene.

Les mer om den engelske rapporten.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan