Oslo: Folk flest har for mye veitrafikkstøy
Oslo: Folk flest har for mye veitrafikkstøy
Oppdatert :30 jan 2018
trailer-ski-sentrum

I Oslo og omegn har over halvparten av innbyggerne veitrafikkstøy ved boligene over anbefalte grenseverdier. Foto Pål Jensen.

I Oslo har seks av ti (mer presist 403 900 av 662 500) veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier der de bor. Og hver femte bor i rød støysone, dvs. at støyen rent fysisk er minst ti ganger så sterk som anbefalte grenseverdier. Normalt tillates ikke ny boligbygging i rød sone, unntatt hvis området omdefineres som «avikssone». I omegnskommunene har ca. 1/3 av beboerne veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier.

    Til dette kommer støy fra jernbaner, industri, flytrafikk osv. Alt dette fremgår av den strategiske støykartleggingen for Oslo byområde, gjennomført i 2017. Alt i 2002 utstedte EU et direktiv om strategisk støykartlegging, og mange støykart er utarbeidet siden da. Og både Stortinget og kommunene har vedtatt en rekke handlingsplaner mot støy. Like fullt har antall plagede av veitrafikkstøy ved boligene i Norge på få år økte fra ca. 1,4 mill. til nærmere 2 mill. – en økning av strategisk omfang.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan