Oslo – en avvikssone?
Oslo – en avvikssone?
Oppdatert :06 mai 2014
motorvei-avvikssone

Avvikssone. Foto Wikimedia Commons.

Siden 2005 finnes grenser for hvor mye støy som er tillatt der en bygger boliger, barnehager og annen støyfølsom bebyggelse – selv om en gjennomfører støydempende tiltak som fasadeisolering. For veitrafikk er grensen for rød sone på 65 dBA, målt utendørs. Dette fremgår av Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). I 2006 var 16 % av Oslos innbyggere utsatt for slik støy. Men retningslinjen tillater avvikssoner i sentrumsområder, særlig ved kollektivknutepunkter. I del 2 av kommuneplanen for Oslo, kalt «Smart-trygg-grønn», foreslås en stor avvikssone i Oslos byggesone. Det spørs om kommunen ikke heller bør lukke avviket som det heter på byråkratisk.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan