Oslo og Omland Friluftsråd mot støy
Oslo og Omland Friluftsråd mot støy
Oppdatert :03 sep 2013

I sin uttalelse om Oslos handlingsplan mot støy sier Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) bl.a.: «Vi ønsker generelt å uttrykke vår støtte til arbeidet for mindre støy i byen, ettersom da dette er med på å gi en bedre livskvalitet for folk. Spesielt gjelder dette for vår del de ”stille områdene”.» OOF legger også vekt på betydningen av å sikre og opparbeide snarveier for fotgjengere.

oof

Ill. Oslo og Omland Friluftsråd

Mer om snarveier

«Under kapittel 5.3 – Tilrettelegging for fotgjengere – ser Bymiljøetaten ut til å ha glemt en viktig form for tiltak, nemlig sikring og opparbeiding av snarveier. Disse har viktige funksjoner som lokale friluftsarealer, som ”pusterom” for byens befolkning og som en del av byens grønne infrastruktur med blant annet turveier og gangveier. Å sørge for at disse arealene beholder og videreutvikler sine kvaliteter, blant annet ved at de er skjermet for støy, er viktige for at de skal beholde sine funksjoner i en stadig tettere befolket by, hvor slike arealer er av økende betydning.»

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan