Statistisk sentralbyrå: 2 millioner plaget av veitrafikkstøy ved egen bolig
Statistisk sentralbyrå: 2 millioner plaget av veitrafikkstøy ved egen bolig
Oppdatert :11 juni 2021
Skjermbilde 2021-06-11 kl. 15.12.58

Veitrafikkstøy til å bli syk av!

Støyforurensing rammer stadig flere i Norge, opplyser Statistisk Sentralbyrå. En ny rapport om Norges støysituasjon ble publisert 9. juni og viste at 2 millioner nordmenn bor i omgivelser med støyplage fra vei. Støy fra jernbane og luftfart plager henholdsvis 61900 og 42800. Undersøkelsen tar utgangspunkt i det støynivå utendørs som markerer grensen for gult støynivå. Det er overskridelsen av denne støygrensen WHO mener medfører økt helserisiko. I 1999 var det 1,2 millioner nordmenn som bodde i i gul støysone.

Veksten i støyplagete har økt mer enn trafikkveksten

    Veksten i  antall støyplagete har i 20 års-perioden 1999-2019 økt med 66 %. Veitrafikken, regnet etter kjørte km pr år, har økt betydelig mindre. Så en god del av veksten må tilskrives en arealpolitikk og boligbygging som ikke fullt ut har tatt hensyn til støyrisiko. En stor del av befolkningsveksten har skjedd langs støyende veier. I tillegg har bilene blitt mer støyende pga økt bruk av brede, lavprofildekk som støyer opptil dobbelt så mye som de smalere dekkene som flere brukte på nittitallet.

    Også for flystøy har støyplagetallene steget. Kun jernbanestøy kan vise til en reduksjon, helt i begynnlsen av perioden. Dette skyldes i hovedsak flere jernbanetunneler som ble bygget rundt Oslo tidlig på 2000-tallet. Etter dette har jernbanestøyen økt

Handlingsplan uten suksess

  Stortinget vedtok i 2007 en nasjonal handlingsplan mot støy for perioden 2007 - 2020. Målsettingen var en reduksjon i antall støyplagete med utgangspunkt i støyplagetallene for befolkningen i 1999. Kun for referansegruppen kan man vise til en beskjeden reduksjon. Det kan også ha sammenheng med at noen i befolkningsgruppen på 1,2 millioner har dødd i løpet av de 20 årene. Totaltallene  for støy har økt betydelig i perioden og forteller om en handlingsplan der det har vært stor avstand mellom ord og vilje til handling. At man fyller opp med boliger i støyutsatte områder kan også fortelle om systemsvikt og manglende samarbeid mellom de ansvarlige departementene. I 2018 meldte opplyste regjeringens representant i stortingets spørretime at handlingsplanen hadde stoppet opp på grunn av «mangel på komptanse». 

se link til SSB

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan