Statsforvalteren: BaneNors støyrapport for Gamlebyen har mangler
Statsforvalteren: BaneNors støyrapport for Gamlebyen har mangler
Oppdatert :11 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-21 kl. 19.35.40

Statsforvalteren i Oslo og Viken påpeker flere mangler ved Bane Nors støykartlegging av bl.a Gamlebyen. Bane Nor er pålagt retting. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har vurdert Bane Nors rapport om strategisk støykartlegging. I henhold til forurensingsforskriften kapittel 5 er jernbaneetaten forpliktet til å utføre en slik støykartleging og vurdering hvert femte år på jernbanestrekninger der trafikkmengden er over et bestemt nivå. Resultatene av denne kartleggingen rapporteres til Miljødirektoratet og deretter til EU-kommisjonen. Statsforvalterens vurdering er at Bane Nors rapport er mangelfull og pålegger snarlig retting.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har vurdert Bane Nors rapport om strategisk støykartlegging. I henhold til forurensingsforskriften kapittel 5 er jernbaneetaten forpliktet til å utføre en slik støykartleging og vurdering hvert femte år på jernbanestrekninger der trafikkmengden er over et bestemt nivå. Resultatene av denne kartleggingen rapporteres til Miljødirektoratet og deretter til EU-kommisjonen. Statsforvalterens vurdering er at Bane Nors rapport er mangelfull og pålegger snarlig retting.

     I tillegg til den internasjonale forpliktelsen til å rapportere skal støykartleggingen også tjene som en informasjonskilde for befolkningen og være et grunnlag for handlingsplaner. Innholdskravene i forurensingsforskriften inneholder flere minstekrav til rapportering. Statsforvalteren konkluderer med at Bane Nor oppfyller ikke fire av dem.

     Manglene i støykartleggingen er er at den skal inneholde: 

 - oversikt over antall personer som bor i boliger med støy i forskjellige intervaller for Lden og L night

  - oversikt over antall boliger, skoler og sykehus berørt av de samme støygrensene

  - oversikt over areal (i km2), antall boliger og personer som befinner seg i områdene definert av de tre støysonetrinnene.    

    Dessuten skal kartleggingen offentliggjøres i henhold til krav i § 5-18 i forskriften:

§ 5-18.Rapportering og offentliggjøring

Eieren av anlegg som er kartleggingspliktig etter § 5-12 er ansvarlig for å offentliggjøre resultater fra kartleggingen for sine anlegg og handlingsplaner etter § 5-14. For kartlegging innenfor byområdene etter § 5-11 første og annet ledd skal kommunen forestå offentliggjøring i samarbeid med anleggseierne. Anleggseier skal også rapportere resultater fra kartlegging av utendørs støynivå til forurensningsmyndighetene, med entydig byggidentifikasjon av berørte bygninger.

Anleggseier er ansvarlig for å rapportere resultater fra kartlegging av innendørs støynivå etter § 5-5, tiltaksutredninger etter § 5-8 og gjennomførte tiltak etter § 5-9 til forurensningsmyndighetene med entydig byggidentifikasjon av berørte bygninger. Anleggseier er videre ansvarlig for å opprette og vedlikeholde en database over bygninger over kartleggingsgrensen i § 5-5, med informasjon om seneste kartlegging, tiltaksutredninger og gjennomførte tiltak.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan