Stille områder stadig viktigere
Stille områder stadig viktigere
Oppdatert :09 mai 2014
Lite_barn_Ostensjovannet_260

Etter hvert som støyproblemene øker blir det stadig viktigere å sikre og bevare stille områder som tilfluktsområde og areal for restitusjon for de mest støyplagete, og som bidrag til god oppvekst for barn. Mellom 100 og 200 millioner europeere karakteriseres som støyplagete. Støy fra samferdsel, særlig veitrafikk, er den dominerende støyplagen. EUs miljødirektoratet offentliggjorde på støyfri en omfattende teknisk veileder for stille områder.

Arbeidet har vært ledet av en faggruppe som har vært utpekt av EU-kommisjonen. Gruppen har blant annet hatt deltakere fra Skandinavia. I en 58 siders rapport peker ekspertgruppene på hvilke kjennetegn som må tilrettelegges for at et stille område skal kunne oppfylle betegnelsen. Dokumentet er vel først og fremst nyttig for samfunnsplanleggere og for dem som vil delta i debatten om hvordan deres egne lokalmiljøer skal utformes for fremtiden.

Les mer på nettsiden til EUs miljødirektorat.

Finn og last ned veilderen

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan