Støykonferansen 2017- Støy, fortetting, helserisiko, og vern mot støy
Støykonferansen 2017- Støy, fortetting, helserisiko, og vern mot støy
Oppdatert :11 juni 2017
Skjermbilde 2017-06-11 22.12.33

På konferansen kan du blant annet høre disse.

Sted: Oslo kongressenter, Møterom Forum, Youngs gt. 21 (Youngstorget), 0181 Oslo 

Dato: Tirsdag 13. juni. Kl. 09.00 til 15.30    Arrangør: Norsk forening mot støy

Kontaktperson for påmelding: Steven Gersh/Ulf Winther, Telefon: 22 87 04 20

påmelding til epost: post@stoyforeningen.no

Merk påmeldingen: Konferansen Støy, helse og vern mot støy

Gratis adgang.  Påmelding av hensyn til lunsj og annen enkel servering.

Se hele programmet.

Program:
08.50 – 09.05   Kaffe og te. Registrering

09.10 – 09.20    Velkommen. Styreleder Hans Otto Watne, Norsk forening mot støy  

09.20  - 09.40   De norske støyutsiktene. Klima- og miljødepartementet er invitert til å orientere om arbeidet med  fremtidens støypolitikk innenfor rammen av en revidert nasjonal handlingsplan mot støy. (ubekreftet om de møter) 

09.40- 10.00  Den norske Grunnlovens vern mot helseskadelig støy.  Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen,SP, presenterer forslaget til ny grunnlovsparagraf om støy.

10.05          KAFFE- OG TEPAUSE

I      Støy og helseskader

10.20 - 10.35  WHO har gjennomgått og evaluert europeiske retningslinjer for tillatt støynivå. Det videre arbeidet. v. Zsuzsanna Jakab, regiondirektør WHO Europe. 

10.40 - 11.10  Ny forskning dokumenterer ytterligere, alvorlige helsekonsekvenser av støy. forskningssjef Mette Sørensen, Det danske kreftsenter

11.10 - 11.20 Støyens pris. Sammendrag av sentrale redegjørelser. v. Ulf Winther, Norsk forening mot støy 

11.20 - 11.40   Våre unge  - risikogruppe for støyskader - hva gjør vi for å forebygge - og lindre . v. generalsekretær Anders Hegre, Hørselshemmedes Landsforbund. 

11.40 - 12.00  Utdeling av årets støypris, æresprisen ÅRETS STØYDEMPER 2017.

12.00 - 13.00  LUNSJ
II     Ny vei for å formidle kunnskap om støy og helserisiko til unge

13.00 - 13.30  

  - Når ungdom lærer ungdom. Vår mest utsatte gruppe - opplæring om støy av barn og unge i skolen. v. Frank Beck, HMS rådgiver/ yrkeshygeniker

   - Yrkesfagopplæring - en optimal mulighet til å etablere gode vaner for personlig bruk av støyvern.,ved Gunn M. Gundersen, HMS rådgiver/sykepleier.

         

III     Mer offensiv bruk av lovene - den beste støydemper? 
13.30 -13.40      Miljøretten - slik den bør være. Sammendrag  av nyere initiativ på miljørettens område.
13.40 - 14.20     Nødvendig å anlegge støysak mot stat og kommune for å oppnå rettmessig støyvern? Om plikten til å verne borgere mot helseskade, og gjennomgang av overførbare momenter fra  høyesterettsaker som vant frem i Sverige og England. v. seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy             

14.20           KAFFE- OG TE PAUSE

IIII   Akustisk kompetanse en forutsetning for vellykket fortetting som tar vare på velferd og folks helse

14.35 - 14.55  Støyregelverket for bygninger og miljø svekkes. Hva kan gjøres bedre.Fagsjef Ingunn Milford, Multiconsult

14.55 - 15.15  «byklang – lydkvalitet for offentlige byrom», v. Trond Maag, urbanidentity - mobile city studio

15.15  – 15.25.  Kort oppsummering av dagen,  ved  Ulf Winther; Norsk forening mot støy

15.30 –     Kort byvandring med drøfting av omgivelsenes akustiske egenskaper, bygningsmaterialer.  Trond Maag inviterer konferansedeltakere med på byvandring. Han vil demonstrere aktuelle soundscape - prinsipper for utforming av sentrale Oslo. 

Nærmere om våre internasjonale foredragsholdere:

Trond Maag is an urbanist. He studied civil engineering sciences in Switzerland and urbanism in Norway. He initiates citymaking projects and performs multidisciplinary studies, workshops and research to support masterplans and architectural projects. The main focus of his work is on urban sound and urbanism. He uses soundwalks and workshops as tools to initiate processes and discussions around urban qualities. His work on the acoustic quality of the urban public realm was awarded with the runner-up of the European Soundscape Award 2013 by the European Environment Agency. He is a member of the research staff at the Swiss Federal Office for the Environment.
Mette Sørensen is a senior scientist at the Department of Environment and Cancer at the Danish Cancer Society in Copenhagen, Denmark – an institute she has worked in since the awarding of her PhD in 2003. Sørensen leads a European Research Council starting grant project, “Health consequences of noise exposure from road traffic to establish (QUIET)”. For this, she studies the health effects of traffic noise on fertility, birth weight, cognitive performance, infections, cancer and cancer survival. Sørensen was awarded her PhD degree in health science from Copenhagen University in 2003. In 1998, she also received her master’s degree at Copenhagen University.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan