Svensk lydekspert: Støyen måles med feil metode – hør selv!
Svensk lydekspert: Støyen måles med feil metode – hør selv!
Oppdatert :24 okt 2017

Thomas Lagö. Foto: Karin Selldén/Sveriges Radio. Nedenfor: Musikk på barer, diskoteker o.l. inneholder gjerne mye gjennomtrengende bass (lavfrekvent lyd), som er uhyre vanskelig å dempe. Lave frekvenser til venstre. De to søylene på ytterste venstre fløy er infralyd. Ill.: Norsk forening mot støy.

Støy måles som regel med dBA-skalaen, som tilnærmet gjenspeiler det vi hører. Thomas Lagö mener at det er feil fordi det undervurderer lavfrekvent støy, som kan være skadelig fordi den er vanskelig å dempe og derfor mer gjennomtrengende. Han mener dBA-skalaen egner seg bra til å måle støy i f.eks. et kontorlandskap, men ikke nødvendigvis støy fra vindturbiner eller industri. Støy bør derfor måles med dBZ-skalaen. Den vektlegger likt alle frekvenser fra 10 til 20 000, dvs. det hørbare området for mennesker med normal hørsel og også litt ned i infralydspekteret. I dBC-skalaen vektlegges alle hørbare frekvenser tilnærmet likt, men de aller høyeste og de aller laveste tillegges noe mindre vekt.

Mer – og her kan du høre selv!

Også i Norge brukes nesten bare dBA

I norsk støyregelverk brukes bare dBA, med følgende unntak, alle for innendørs støy, og alle for støy som gjerne domineres av lavfrekvent lyd:

  • Tekniske installasjoner fra 2012 og senere får et «straffetillegg» på 5 dBA hvis støyen inneholder forstyrrende komponenter. Etter våre erfaringer slår dette vanligvis ut når støyen inneholder mye lavfrekvent lyd i 50 Hz-området.
  • For tekniske installasjoner fra perioden 2008–12 gjelder en grense på 47 LCFmax, dvs. at støyen ikke skal overstige 47 dBC med støymåler innstilt på Fast.
  • For musikkstøy ved flere enn 6 arrangementer i året anbefaler Helsedirektoratets veileder for musikkanlegg og helse at støyen ikke skal overstige 47 dBLCFmax. Anbefalingene er ikke juridisk bindende, men kan brukes av f.eks. kommuner.

Hør her! (Gode høyttalere er en fordel

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan