Taraldrud: Justisdep.s sone-revisjonisme
Taraldrud: Justisdep.s sone-revisjonisme
Oppdatert :05 nov 2017
sonerev

Sonerevisjonisme. Øverst gul og rød støysone som definert i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Nederst Justisdepartemenets spesielle versjon i en brosjyre om Taraldrud.

Støyforeningens seniorrådgiver Pål Jensen kritiserer departementets brosjyre om Taraldrud, som nylig ble delt ut i postkassene:

I brosjyren kalles gul sone et «område med lav til moderat støybelastning». I Miljøverndepartetmentets retningslinje for behandling av støy i arealpalnelgging er gul sone definert som «en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.»
 For helikopterstøy tilsvarer gul sone et veiet gjennomsnitt på 52–62 dBA, og/eller støytopper på 80–90 dBA. Det siste tilsvarer omtrent støyen hvis du bruker tørkemaskinene på toalettene i Thon-sentret, eller en vinkelsliper på ca. 5 m hold.
 Er det lett til moderat støybelastning i noe som er ment å være et stille rekreasjonsområde – selv om det angivelig bare vil forekomme seks ganger i døgnet?
Mer 
Dep.s Taraldrud-brosjyre 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan