Trolig mer støy fra asfaltverk
Trolig mer støy fra asfaltverk
Oppdatert :19 okt 2017
asfaltverk

Overskridelser av støygrensene var vanligere i 2017 enn i 2011. Ill. etter Miljødirektoratet.

Ifølge Miljødirektoratets aksjon asfaltverk 2017 er asfaltverkene blitt flinkere til å håndtere miljørisiko. Det gjelder ikke utslipp til luft, og slett ikke støy. De fleste holdt seg riktignok under støygrensene, men overskridelser var vanligere i 2017 enn i 2011. Det tyder på at støyen fra asfaltverkene utviklser seg i samme retning som støyen fra bilene som kjører på de ferdige asfaltproduktene.

Mer.

Mer om grenseverdier og kilder

For asfaltverk gjelder grenseverdiene for industri i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442 er ikke juridisk bindende, men kommunen kan kreve at de følges når de gir konsesjon. Grenseverdiene avhenger av tid på døgnet (dag/kveld/natt), ev. impulslyd, og hverdag/helg.

Mer om aksjon asfaltverk 2017
Hele T-1442

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan