Om oss

Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.

      I takt med samfunnsutviklingen har foreningen gradvis blitt mer internasjonalt orientert. Den har bl.a. vært medlem av European Environment Bureau – EEB, hvor den har forsøkt å få støyproblemene opp på prioriteringslisten. Den har også holdt konferanser med internasjonal deltagelse. Støy reguleres internasjonalt ved EUs støydirektiv, og nasjonalt gjennom norsk regelverk og det nasjonale støymålet om 10 % reduksjon i støyplagen innen 2020.

      Både i Norge og internasjonalt er støy fra veitrafikk den største støykilden, og står for ca 80 % av all utendørs støy. Men støyutfordringene gjør seg gjeldende på de aller fleste samfunnsområder, både privat og i arbeidslivet.

      Støy fører til både for tidlig død og andre helseskader. Det er anslått årlige helsekostnader på 16,5 milliarder i Norge som følge av støy.

      I arbeidet med innholdet på nettsidene www.stoyforeningen.no og www.stoysvakedekk.no har foreningen kontinuerlig kontakt med norske myndigheter, bransje- og miljøorganisasjoner, norske og internasjonale forskningsmiljøer, samt et internasjonalt fag- og interessenettverk som fokuserer på ulike sider ved støy. Nettsidene oppdateres regelmessig.

      Hvert år mottar Norsk forening mot støy ca 2500 direkte henvendelser om støyrelaterte spørsmål, og har derfor et omfattende bilde av støyutfordringer i Norge. Besøket på våre nettsider er stadig økende. Vi tolker det som et uttrykk for et økende behov i samfunnet for relevant informasjon om støy og hvordan man kan beskytte seg mot den.

Støyplaget?

Skriv til oss! Ta gjerne med noen ord om:

  • Støykilden; beskrivelse
  • For støy i boligen: Når er huset bygget, isolasjonens kvalitet osv.
  • Hva som tidligere er gjort med saken.
  • Ønsker du å låne støymåler? (tilbud til alle medlemmer)
  • Ønsker du at vi foretar en veil. støymåling? (Spesialpris for medlemmer)

Du kan sende e-post

Du finner mer info om medlemskap og kan melde deg inn her.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan