Har du spørsmål du ikke finner svar på?

Vet du ikke hvor du skal henvende deg?

Hvem som har ansvaret for støyen du utsettes for?

Noe du savner på nettsidene våre?

   NB. Denne tjenesten gjelder hjelp til å finne frem i regelverk, standardisert informasjon, orientere seg i sine rettigheter og plikter, og hvilke instanser som det kan være aktuelt å henvende seg til. Er henvendelsen mer omfattende, høringssaker, areal- og reguleringssaker,og  andre interessesaker som krever mer omfattende involvering må vi vurdere å få avtale om å få dekket tidsbruk. Minstebeløpet er da kr 2500. 

Fint at du opplyser om følgende:

  • Adresse, iallfall hvilken kommune du bor i.
  • Når huset ble oppført eller ev. sist ble rehabilitert. Dette har betydning for støygrenser og krav til lydisolasjon.
  • Når veien ble bygget eller sist ble omlagt eller utvidet (for veitrafikkstøy).
  • Når anlegget ble installert eller ev. sist ble fornyet eller rehabilitert (for støy fra vifter, varmepumper og andre tekniske installasjoner).
  • Hvorvidt vifter, varmepumper o.a. tekniske installasjoner betjener nærings- og servicevirksomhet, eller bare boliger. Dette har en viss betydning for støygrensene.
  • For støy fra treningssentre, diskotek, restauranter osv.: Når de ble åpnet, og hva slags virksomhet som tidligere fantes i lokalene.
  • Om du er medlem i Norsk forening mot støy. (vi prøver å hjelpe alle, men får svært mange henvendelser, og ved kø, prioriterer vi egne medlemmer :). Vi i sekretariatet i Norsk forening mot støy svarer på det meste; noen ganger tar det litt lenger tid enn andre ganger.

Mange av de spørsmål som vi mottar, kan like gjerne rettes til kommune(over)legen i din kommune (i Oslo bydelsoverlegen i din bydel), som representerer avdelingen for miljørettet helsevern – eller til kommunens planmyndigheter dersom din støysak handler om byggesak eller regulering. 

Send e-post til post@stoyforeningen.no eller en av tre følgende e-postadresser:

Ulf Winther, foreningens generalsekretær og mediekontakt, samt støysvak trafikk.

Pål Jensen, seniorrådgiver generelt om støy, foretar også støymålinger.

Steven Gersh, seniorrådgiver; tidl. byplanlegger.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

NB! Hvis du bruker kontaktskjema, husk å oppgi e-postadresse og bostedskommune!

   

Før du ringer, les vennligst dette:

Vi er ofte på møter, befaringer osv., eller vi sitter kanskje i en annen telefon. Derfor er vi ikke alltid tilgjengelige på telefon. Vi kan heller ikke alltid besvare e-poster på sparket.