Skjermbilde 2020-09-15 kl. 20.34.56

Huske å melde adresseendring, særlig endring av epostadresse.

Nyhetsbrevet går til Støyforeningens medlemmer, en del samarbeidspartnere og andre meningsbærere i debatten om støy i samfunnet. Nyhetsbrevet sendes som epost til kontaktflaten, og lagres også som pdf-filer her på nettsiden. 

     Støyforeningen har mange medlemmer, og ingen å miste. Vi ønsker å nå alle våre medlemmer og kontaktflate for øvrig når vi sender ut post. Derfor er vi avhengig av mottakerne sender oss adresseendring når det er aktuelt. Send adresseendring til post@stoyforeningen.no

Nyhetsbrevene:

Brev om endret årsmøtedato:

Nr 2.2020 - juni

Nr 1. 2020 - februar

Nr 2. 2019 - november

Nr 1. 2019 - mars